Onderhandelen met medewerkers en toeleveranciers
 

Onderhandelen met medewerkers en toeleveranciers

Onderhandelen: men bijt zich verbeten vast in de eigen positie en trekt zich volledig terug in de stellingen van het eigen belang.
Herkent u deze “loopgraven oorlog”? Een ondoorzichtig, ongrijpbaar en onbegrijpelijk spel ontvouwt zich, metaforisch sterk vergelijkbaar met de loopgravenstrijd uit de Eerste Wereldoorlog: vlakbij elkaar, vanuit tunnels en greppels elkaar bevechtend, uitzichtloos, kortzichtig.

Onderhandelen vanuit gezamenlijk belang
Indien onderhandelingen zich meer zouden richten op het verkennen en begrijpen van de belangen van betrokkenen, zouden zij veel sneller en soepeler verlopen. Verkennen van het gemeenschappelijke belang is de crux. Bestaat er namelijk geen gedeeld belang, dan trekken partijen zich doorgaans terug op stellingen en posities van hun eigen belang. Eindeloos discussiëren, debatteren en argumenteren (en compromitterende compromissen) zijn het resultaat.

Rondom het ‘ideaal’ van de meest profijtelijke wijze van onderhandelen komt u tijdens deze training tevens in aanraking met vier andere vormen van onderhandelen en omgaan met conflicten. 

  • “Waar ligt uw voorkeursstijl?” en 
  • “Hoe kunt u situationeel zo effectief mogelijk omgaan met onderhandelings-processen binnen uw organisatie of team?”
    zijn de twee hamvragen, waaraan u in deze training werkt. Met volop inzichten en handelingsalternatieven!!!

  • Maximaal 12 personen
  • 4 dagen
  • Coaching optioneel
  • € 2.495,00 exclusief 19% BTW
  • Data en locatie in onderling overleg vast te stellen
Aimigo Privacy beleid | Leveringsvoorwaarden

Inschrijfformulier
Per deelnemer 1 formulier invullen
Hierbij geef ik mij op voor de training "Onderhandelen met medewerkers en toeleveranciers"

Naam bedrijf / organisatie
Naam deelnemer
Achternaam:
Voorletters:
 M / V
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik geef Aimigo toestemming om mij via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte te houden van trainingen en aanverwante ontwikkelingen.

Postadres
Straat / Postbus:
Nummer:
Postcode:
Plaats:

Factuuradres
Zelfde als postadres
Straat / Postbus:
Nummer:
Postcode:
Plaats:
* = Invoer verplicht