Motiveren en stimuleren van uw (project)medewerkers
 

Motiveren en stimuleren van uw (project)medewerkers

“Hoe kunt u uw medewerkers op basis van hun capaciteit en bereidheid zo effectief mogelijk in beweging krijgen?”
Situationeel leidinggeven, als één van de kerncompetenties van de hedendaagse manager, is één van de aspecten van motiveren en stimuleren. Daarnaast speelt mee welke stijl van beïnvloeding u in welke situatie hanteert.
Andere dan op het functioneren van medewerkers gerichte interventies liggen op het vlak van persoonlijke, intrinsieke motivatie en de motivatie pyramide van Maslow.
Zowel de ‘functionele’ als de ‘persoonlijke’ dimensies bij motiveren en stimuleren komen in deze training voor het voetlicht. Ze zijn onlosmakelijk verbonden.
Hoe herkent u weerstanden? Welke handelingsalternatieven heeft u om u medewerkers uiteindelijk in beweging te krijgen? Op deze vragen krijgt u inzichten en antwoorden tijdens deze training.

  • Maximaal 12 personen
  • 2 dagen
  • Coaching optioneel
  • € 1.295,00 exclusief 19% BTW
  • Data en locatie in onderling overleg vast te stellen
Aimigo Privacy beleid | Leveringsvoorwaarden

Inschrijfformulier
Per deelnemer 1 formulier invullen
Hierbij geef ik mij op voor de training "Motiveren en stimuleren van uw (project)medewerkers"

Naam bedrijf / organisatie
Naam deelnemer
Achternaam:
Voorletters:
 M / V
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik geef Aimigo toestemming om mij via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte te houden van trainingen en aanverwante ontwikkelingen.

Postadres
Straat / Postbus:
Nummer:
Postcode:
Plaats:

Factuuradres
Zelfde als postadres
Straat / Postbus:
Nummer:
Postcode:
Plaats:
* = Invoer verplicht