Effectief Project Leiderschap
 

Effectief Project Leiderschap

Deze training is specifiek voor zeer ervaren project managers. Kennis van het harde project management instrumentarium en ruime ervaring in het toepassen ervan behoren vanzelfsprekende tot de uitrusting van de deelnemers. Aan de harde kant van project management wordt in dit traject geen aandacht besteed.
De focus ligt geheel en al op de ‘soft skills’ van projecten leiden. Alle sociaal communicatieve competenties passeren in dit traject de revu in een uitgebreid en compleet programma. Eigen inbreng van de deelnemers wordt vereist.
Aan de orde komen onder andere:

 • Hoe krijg en houd ik het initiatief bij projecten?
 • Hoe speel ik mijn bemiddelende rol? Wat is mijn effectieve communicatie?
 • Effectief (op acceptatie gericht) besturen van projecten
 • Persoonlijke effectiviteit en delegeren
 • Projectvoortgang: sturen en rapporteren
 • Draagvlak en commitment
 • Faciliteren
 • Coachend projecten leiden

De nadruk ligt op de persoonlijkheid en persoonlijke vaardigheden van de projectleider. Het ‘harde’ instrumentarium van projectmanagement wordt bekend verondersteld. De worsteling met de eigen praktijk staat centraal. Eigen cases komen door middel van groepsdiscussies, intervisie en rollenspelen aan de orde. Lessons learned worden vertaald naar eigen houding, gedrag en vaardigheden in projecten. De insteek is gericht op persoonlijke ontwikkeling en zelf verantwoordelijk handelen.

Aan het eind van de training formuleert u een ‘persoonlijk actieplan’ (PAP). Coaching-on-the-job is gedeeltelijk in de prijs inbegrepen. Vraag tijdens de training naar verdere mogelijkheden.

Voor ervaren projectmanagers

 • Maximaal 12 personen
 • 6 dagen (exclusief coaching)
 • € 4.995,00 exclusief 19% BTW
 • Data en locatie in onderling overleg vast te stellen

Programma Effectief Project Leiderschap

Het (project) management model van Quinn vormt de ruggengraat van dit programma. De modules van dit programma zijn uitgelijnd met de door Quinn beschreven functionaliteiten, rollen en competenties van projectleiders.
Gedurende elke trainingsdag staat één van de dimensies uit het Quinn model centraal.
Lees hier meer over het programma effectief leiderschap

 

Aimigo Privacy beleid | Leveringsvoorwaarden

Inschrijfformulier
Per deelnemer 1 formulier invullen
Hierbij geef ik mij op voor de training "Effectief Project Leiderschap"

Naam bedrijf / organisatie
Naam deelnemer
Achternaam:
Voorletters:
 M / V
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ik geef Aimigo toestemming om mij via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte te houden van trainingen en aanverwante ontwikkelingen.

Postadres
Straat / Postbus:
Nummer:
Postcode:
Plaats:

Factuuradres
Zelfde als postadres
Straat / Postbus:
Nummer:
Postcode:
Plaats:
* = Invoer verplicht