Trainingen levensloop en arbeidsmarkt
 

AIMIGO Trainingen Levensloop & Arbeidsmarkt
Voor een effectieve (her)oriëntatie.
Dit kan zijn: op uw huidige baan, functie, werk, onderneming, sabbatical periode, pensioenvooruitzicht.

Individueel functioneren en (arbeids)tevredenheid zijn in de tegenwoordige tijd onlosmakelijk verbonden met werk.
Uit talloze publicaties op dit gebied blijkt, dat werk voor individuen een doorslaggevende motivator is bij het zichzelf realiseren en het persoonlijk manifest maken van de eigen (levens)essenties.
Daarentegen leggen de cijfers op het gebied van WW, WIA en bijstand pijnlijk bloot, hoe groot op moment de ontevredenheid van mensen met hun huidige bestaan is. Of, anders geformuleerd: hoe zeer mensen aan het zoeken en worstelen zijn om hun juiste en passende levensinvulling te ontdekken, te zoeken en te vinden.

AIMIGO werkt in het veld van levensloop- en loopbaanbegeleiding sterk biografisch, waarbij de drieslag terugblik (verleden), pas-op-de-plaats (heden), vooruitblik (toekomst) resulteert in een helder wensbeeld, dat praktisch vertaald wordt in een concreet actieplan.
Elementen op het gebied van levensloop en arbeidsmarktbegeleiding, die u van ons hierbij mag verwachten zijn:

  • Levenspanorama en zelfinzicht
  • Persoonlijk zoekprofiel op basis van vaardigheden, kwaliteiten, waarden en ambities
  • Talloze testen op het gebied van persoonlijkheid, functioneren (als manager, in teams, e.v.a.)
  • Inzicht in werkstijl en passende werkomgeving
  • Werknemer of zelfstandige?
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • ‘Empowerment’ en vitaliteit
  • Instrumentele ondersteuning bij: brieven, CV, netwerken, sollicitatiegesprekken, open sollicitaties
  • Coaching van communicatieve vaardigheden bij zelfpresentatie (schriftelijk, mondeling in gesprekken)

Naast trainingen op het vlak van Levensloop & Arbeidsmarkt is AIMIGO intensief betrokken bij individuele loopbaanbegeleiding, reïntegratie, outplacement, competentie ontwikkeling, coaching-on-the-job.

U kunt zich per training inschrijven. Data en locatie stellen wij in overleg met u vast.

Uw persoonlijke levensloop

Voor iedereen die intensief de eigen biografie in kaart wil brengen. 1 week.
 Lees meer...

Pensioen in Zicht

Voor mensen die aan het begin van VUT, prepensioen of pensioen de balans van hun levens op willen maken om invulling te gaan geven aan hun pensioengerechtigde periode van leven. 1 week. Retraîte week in het buitenland mogelijk.
 Lees meer...

Carričremanagement

Voor iedereen die haar/zijn carrière wil ‘uitzetten’. 4 dagen.
 Lees meer...

Loopbaanplanning

Voor zij die, in het midden van hun leven, toe zijn aan een (geheel) andere stap in hun carrière. 4 dagen.
 Lees meer...

Arbeidsmarktoriëntatie

Voor mensen die nog nooit hebben hoeven solliciteren. 4 dagen. Veel persoonlijke adviezen en coaching.
 Lees meer...

Starten op de arbeidsmarkt

Voor iedereen die voor het eerst in contact komt met de arbeidsmarkt, zoals na het afronden van een opleiding. 4 dagen.
 Lees meer...