Enervaties als vanzelfsprekend onderdeel
 


Enervaties als vanzelfsprekend onderdeel

AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling zoekt voortdurend naar nieuwe wegen en innovatieve benaderingen om het leren en ontwikkelen van individuen en teams binnen organisaties te stimuleren. Op het snijvlak van trainingen, coaching en organisatie ontwikkeling experimenteert AIMIGO met combinaties van outdooring, gaming, managementreizen en talrijke vormen van creatieve workshops.
Het adagium blijft ‘van de praktijk, naar de praktijk’. Het verkennen van nieuwe horizonten dient enerverend te zijn, maar de nieuwe ervaring moet ook ‘uitdagend’, ‘motiverend’, ‘leuk’, en ‘betekenisvol’ zijn. En altijd in samenhang met de dagelijkse praktijk.

 • Promotieonderzoek
  Naast innovaties op het gebied van geleverde diensten doet AIMIGO op dit moment onderzoek naar ‘creatieve visualisatie bij persoonlijke ontwikkeling in organisatie verandering’. Dit promotie onderzoek vindt plaats in het kader van het DBA/PhD programma van de Universiteit van Humanistiek te Utrecht.
  In het kader van dit onderzoek vond op 3 februari 2006 een experiment plaats. Acht locatie-managers van de Stichting Kinderopvang Vlaardingen produceerde gezamenlijk 10 panelen rondom specifieke opdrachten. Resultaten hiervan kunt u bekijken op:

 • E = mc²
  40 managers, 4 kunstenaars en 4 trainers komen bij elkaar om gedurende 4 workshops op een andere wijze het leren en het ontwikkelen van leidinggeven te verkennen. Schilderen, beeldhouwen, beweging en theatersport.
  Ervaren, onderzoeken, exploreren, experimenteren, reflecteren, consulteren staan centraal.
  Professionele kunstenaars begeleiden de workshops inhoudelijk. De trainers zorgen voor een vertaling ‘van de praktijk, naar de praktijk’. Coaching na de workshops is inbegrepen.

 • Creative visualisation in personal development and organisational change
  Welke rol speelt de verbeelding van medewerkers in hun werkpraktijk? In hoeverre kan verbeelding bijdragen aan het entameren van ontwikkelprocessen binnen organisaties? In hoeverre werkt imaginatie bij teamvorming?
  In een promotie traject onderzoekt Lesley Lap van AIMIGO deze vraagstellingen als onderdeel van het DBA/PhD programma van de Universiteit van Humanistiek te Utrecht.

 • Management Reizen
  Een andere wijze om de creativiteit en het innoverend vermogen van medewerkers te stimuleren is door middel van management reizen.
  Door deelnemers:
  ‘out of context’ te plaatsen in een nieuwe, onbekende omgeving
  ze daarbij de nieuwe omgeving ‘te laten ondergaan’ (outdooring, zeilen, lange afstands- en bergwandelen, fietsen, e.d.), 
  ze onder te dompelen in de andere cultuur (in tijd en plaats), en 
  daarbij de geneugten van het leven niet uit het oog te verliezen,
  ontstaan fysieke en psychische momenten van relativering en daaraan gekoppeld nieuwe inzichten voor de dagelijkse praktijk.
  Deze actieve programma’s combineren we met intensieve workshops op de locatie van de reis. Deze workshops zijn praktijkgerelateerd, afhankelijk van de vragen en behoeften die er binnen de organisatie leven.
  AIMIGO werkt voor haar managementreizen intensief samen met SNP Natuurreizen.

 • Geïntegreerde Reïntegratie – FYTALIS
  Op het gebied van vitaliteit van werk en loopbaan, arbeidsreïntegratie, outplacement en levensloopbegeleiding participeert AIMIGO sinds 2003 in het initiatief van FYTALIS Reïntegratie te Wageningen.
  Dit initiatief wil disciplines die van betekenis zijn bij:
  het verhogen van de arbeidssatisfactie, 
  het terugdringen van ziekteverzuim van medewerkers, 
  de reïntegratie en
  de wijziging van werkomgeving,
  'onder één dak' samenbrengen. Deze geïntegreerde en geconcentreerde dienstverlening richt zich op de vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing) van werknemers. De biografische aanpak staat hierbij voorop.
  AIMIGO verzorgt binnen dit initiatief de outplacement en loopbaanbegeleiding componenten.

 • Creativiteit in management
  Meer en meer werkt AIMIGO met vormen van creativiteit en expressie (individueel en in groepen) ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en organisatie verandering. Gedreven door het verkennen van de grensvlakken tussen creativiteit en de zakelijke kant van management en leidinggeven. Soms gewaagd en buiten de alledaagse kaders experimenterend, maar altijd de relatie houdend met de dagelijkse werkpraktijk van leidinggevenden en medewerkers.
  Het daadwerkelijke gebruik van creativiteit stimuleert de innovatieve vermogens van organisaties in het dagelijkse werk (fysiek), bij de interne en externe communicatie en samenwerking (psychisch-mentaal), als ook op strategisch en visionair gebied (zingevend).
  “Creativiteit moet je zelf doen.”
  Momenteel werkt AIMIGO met een aantal creatief therapeuten aan de ontwikkeling van nieuwe workshops.