De kunst van het laten stromen
 

De kunst van het laten stromen

Lesley Lap en Christa Fortunati geven op dinsdag 7 juni 2016 een workshop op het jaarlijkse BPUG seminar met het thema Organizational Energy over 'De kunst van het laten stromen'.

Waterfall and Flowform cascade photo by Ebband Flow LtdMensen betrokken en gecommitteerd in beweging krijgen? Samenwerking tussen verschillende stakeholder in gang zetten bij bedrijfsvraagstukken? Stoppen met duwen en trekken en starten met bezielen en bewegen?

Lesley Lap en Christa Fortunati nemen je mee in hun praktijkervaringen bij opdrachtgevers in bedrijfsleven en overheid. Zij laten zien hoe zij in complexe verandervraagstukken beweging creëren met ‘action learning’ en ‘reflection-in-action’. Met de werksituatie als basis en de theorie als praktische gereedschapskist bieden zij een context waarin leren, presteren en innoveren samen gaan. U maakt kennis met praktische werkvormen waarbij iedereen in actie komt. Daarbij besteden zij expliciet aandacht aan wat de ´mens in de medewerker´ nodig heeft om zich actief te verbinden.

Lesley Lap
werkt als adviseur, trainer en coach project- en programmamanagement. Leren is voor hem een actief proces waarin mensen betekenis kunnen geven aan wat zij horen door het zelf te ervaren en (peer-to-peer) te reflecteren op wat er ‘in actie’ gebeurt.

Christa Fortunati
werkt als strategisch adviseur voor leren en ontwikkelen bij PBLQ. Zij ontwerpt leersettings waarin mensen uitgedaagd worden hun eigen verandervermogen aan te spreken en er uit te halen wat er in zit.