Loopbaanbegeleiding
 


Loopbaanbegeleiding en coaching
 

Noloc erkend loopbaanprofessionalAIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling richt zich in haar activiteiten op het gebied van coaching en loopbaanbegeleiding op de individuele mens. AIMIGO heeft daarin aandacht voor de menselijke levensloop, de persoonlijke biografie, zingeving, vitaliteit en fitness, eigen verantwoordelijkheid en gebruik van persoonlijke creativiteit.
Medewerkers, die een passende balans weten te vinden tussen enerzijds hun intrinsieke motivaties en persoonlijke waarden en anderzijds de vereisten van hun werkomgeving zijn beter in staat om

 • evenwichtig,
 • met laag verzuim,
 • fitter en
 • met meer plezier in hun werk te acteren.

Dat geldt in onze tijd en in nog grotere mate voor de toekomst.

Vandaar, dat AIMIGO in haar activiteiten op het gebied van coaching en loopbaanbegeleiding zich richt op de individuele mens, met daarin aandacht voor:

 • De menselijke levensloop
  Weliswaar is ieder mens uniek, toch zijn er wetmatigheden waarlangs we ons ontwikkelen.
 • De persoonlijke biografie
  Het leven, de eigen historie en ervaringen, hoogtepunten/dieptepunten, successen, crises, contrastervaringen (geboorte, huwelijk, scheiding, burn out, overlijden, ziekte en ongelukken) (be)tekenen elk mensenleven.
 • Zingeving
  Betekenisverlening en zingeving: een zeer belangrijk element in de menselijke ontwikkeling. Zoeken naar antwoorden op ‘waarom-vragen' verlenen mensen niet alleen betekenis, maar ook motivatie, gedrevenheid, doorzettingsvermogen en actie bij persoonlijke crises.
 • Vitaliteit en fitness
  Mens sana in corpora sana. Dit door de Romeinen aangehangen adagium  werkt nog steeds door in onze tijd. Het grote aantal fitness centra geeft aan, hoezeer de mens evenwicht tracht te brengen tussen mentale arbeid en fysieke ontspanning.
 • Eigen verantwoordelijkheid
  Het verkrijgen van inzicht in en begrip voor de eigen levensloop gaat hand in hand met het nemen van eigen beslissingen, en – in het verlengde daarvan - het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Voor het nemen van verantwoordelijkheid is het overwinnen van een hoge drempel aan weerstanden onvermijdelijk.
 • Gebruik van persoonlijke creativiteit
  Creativiteit leert ons ‘de dingen van alledag’ vanuit een ander perspectief te benaderen, te beleven en te beschouwen. Meestal voert creatief bezig zijn ons weg van de puur mentale en rationele benadering van onze werkelijkheid. Dat werpt het nieuw licht op onze situaties.
 • Empowerment
  Eigen koers, eigen kracht, eigen wijze.
 • Inzicht in en hanteren van persoonlijke overtuigingen en vernieuwingen
  Talrijke belemmeringen en blokkades liggen op de loer om onze persoonlijke ontwikkeling te dwarsbomen. Het objectief bekijken van weerstanden, taboes en beperkingen werkt verhelderend bij het zetten van nieuwe stappen. levensboom opzetten bij loopbaanbegeleiding en coaching
 • Mens- en resultaatgericht
  Directe feedback op en confrontatie met de feiten en gebeurtenissen uit het eigen leven zijn uitgangspunt. Met tegelijkertijd respect voor, discretie naar en vertrouwen in de mens.
 • Vrije ruimte
  Naast denken (analyseren en systematiseren), bezinnen (reflexief), actiegericht handelen (doener), heeft elke mens de behoefte te experimenteren met nieuw verworven inzichten en voornemens van nieuw gedrag.

Begeleidings- en coachingstrajecten van AIMIGO bieden volop ruimte om ‘aldoende te leren’.