Reintegratiebeurs van het UWV in Nijmegen
 

Reintegratiebeurs in Nijmegen

Reintegratiebeurs van het UWV in NijmegenAIMIGO - maatwerk bij ontwikkeling was op 23 oktober 2008 aanwezig in het Triavium te Nijmegen op de Reïntegratiebeurs van het UWV. Lesley Lap bemande in het kader van zijn reïntegratie activiteiten onder de vlag van Fytalis Reïntegratie tezamen met Dorien van Gompel (Mensendieck & Oefentherapeut) en Rob Meijer (Meijer Reïntegratie) een stand. Naast de stand werden er twee workshops gegeven om aanwezigen inzichtelijk te maken hoe wij onze multidisciplinaire reïntegratie trajecten vorm geven en wat de centrale rol van een ‘coping coach’ binnen een dergelijk traject is. De opkomst bij beide workshops was groot. In totaal bezochten 50 à 60 beursgangers onze workshops. Tijdens de laatste workshop oogste Fytalis Reïntegratie applaus voor hun praktische aanpak. De aanwezige coaches van het UWV waren unaniem enthousiast.