Trainingen persoonlijke effectiviteit
 

AIMIGO trainingen persoonlijke effectiviteit
Voor effectief en efficiënt omgaan met elementen van uw werkomgeving.

De afgelopen 10 à 15 jaar is het aantal werkenden drastisch afgenomen, terwijl de werkdruk verdrievoudigde. Eenzelfde prognose geldt voor de komende 20 jaar! Uw werk en werkplek staan daardoor meer en meer onder druk; en dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Met de “Aimigo trainingen persoonlijke effectiviteit” leer u hiermee om te gaan. U krijgt meer plezier in het werk en u wint energie voor uw privé-leven.

Diverse ‘harde’ en ‘zachte’ factoren bepalen uw werkdruk. In de eerste plaats bent u dat zelf. Daarnaast uw collega’s, leidinggevende, de projectmanager en niet te vergeten uw klanten en opdrachtgevers.

 • Hoe verhoudt u zich tot hen?
 • Hoe bakent u uw werk af, hoe geeft u uw grenzen aan?
 • Hoe stelt u prioriteiten?
 • Delegeert u?
 • Maakt u uw werkzaamheden af? In één keer of snipsnap-hapsnap?

Wat mag u van ons verwachten op het gebied van persoonlijke effectiviteit:

 • Stevige basis van persoonlijk ‘timemanagement’
 • Efficiëntie en structurering van uw werkplek
 • Een resultaatgerichte werkstijl
 • Effectief en efficiënte communicatie
 • Communicatie en samenwerking, mens- en resultaatgericht
 • ‘To the point’ vergaderen
 • Heldere zelfpresentatie

U kunt zich per training inschrijven. Data en locatie stellen wij in overleg met u vast.

Communicatie en samenwerking

Voor individuen en teams waarbij communicatie stokt en de samenwerking stroef verloopt. 3 dagen. Gaming is hier mogelijk.
 Lees meer...

Effectief communiceren

Voor iedereen die beter zijn zegje wil doen en wil bereiken wat het gevoel zegt. 3 dagen.
 Lees meer...

Resultaatgericht werken

Voor zij die hun deadlines willen halen, prioriteiten moeten stellen en meer moeten delegeren. 2 dagen.
 Lees meer...

Werkplek management

Voor hen die moeite hebben structuur op hun werkplek aan te brengen. 2 dagen. Adviezen op de eigen werkplek (‘on site’).
 Lees meer...

Timemanagement

Voor iedereen die kampt met knelpunten in het omgaan met het eigen werk. 3 dagen met veel aandacht voor de individuele praktijk.
 Lees meer...