Trainingen effectief projectmanagement
 

Projectmanagement trainingen
Voor effectief en efficiënt managen van projecten.

Projecten spelen zich af binnen een complex krachtenveld van uiteenlopende actoren en belangen. Een moderne projectmanager streeft daarbij voortdurend naar acceptatie van het uiteindelijke projectresultaat en te bereiken doelstellingen en effecten.

Het uitvoeren van projecten vraagt een groot aantal vaardigheden van de projectmanager: ‘harde’ en ‘zachte’. Een projectmanager ‘speelt’ daarbij verschillende (projectmanagement)rollen.
Lees hier meer over succesvoller project management en de principes van projectmatig werken.

Wat mag u van ons verwachten:

  • Training in project management vaardigheden (instrumenteel en sociaal communicatief)
  • Training in projectteam rollen
  • Aandacht voor de weerbarstige eigen praktijk van u als projectmanager
  • Trainingswijzen: plenaire discussies, individuele opdrachten, intervisie, opdrachten in subgroepen, rollenspellen, games
  • Action Learning: een persoonlijk actieplan, waarmee u uw vaardigheden in de praktijk verder ontwikkelt.

U kunt zich per training inschrijven. Data en locatie stellen wij in overleg met u vast.

Effectief Project Leiderschap

De focus bij dit uitgebreide traject ligt op het bewust worden, ontwikkelen en het effectief in de praktijk toepassen van communicatieve en sociale vaardigheden bij projectenwerk.
De hard, instrumentele kant van project management wordt bij ervaren projectmanagers, die deze leergang volgen, bekend verondersteld.

 Lees meer...

Effectief communiceren

Bij deze training kijkt u hoe u data en informatie communiceert. U leert meer over de basisprincipes en over het beoordelen van het communicatie proces. Een intensieve training met veel oefeningen en rollenspelen. 4 dagen
 Lees meer...

Conflicthantering en onderhandelen bij projecten

Over hoe u actief conflicten kunt voorkomen en kunt oplossen. 4 dagen
 Lees meer...

Communicatie en samenwerking

Hoe tuig je als projectmanager een adequate communicatie op? Hoe zorg je ervoor, dat alle neuzen één kant op wijzen? Hoe vertaal je dit naar een afgestemde samenwerking op diverse niveaus van je project? Wat betekent dat ten aanzien van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? 3 dagen
 Lees meer...

Reorganisatie- en veranderprojecten

Een projectmatige aanpak van veranderingen of een reorganisatie bewerkstelligt diverse weerstanden. Hoe zijn deze weerstanden te herkennen? Hoe zijn deze weerstanden te voorkomen? Hoe zijn ze te hanteren? of Hoe zijn ze om te vormen? 3 dagen.
 Lees meer...

Vormen en leiden van projectteams

Met een Gouden team heeft u de helft van het project al gewonnen. Hier leert u wat u kunt doen om het ideale team te krijgen. 4 dagen Lees meer...

Projecten in beleid en ‘business’

Afstemming van organisatie- en projectdoelstellingen vereist een voortdurend heen en weer bewegen tussen het beleidsniveau en het uitvoeringsniveau van een organisatie. Dit spanningsveld maakt het lastig om interne projecten tot een goed einde te brengen. 4 dagen
 Lees meer...

Projectmanagement

Voor ervaren projectmanagers. Vóórafgaand voeren de deelnemers een ‘360 graden zelfdiagnose projectmanagement’ uit. Deze zelfdiagnose vormt het startpunt van de training. 4 dagen
 Lees meer...

Projectmatig werken

Voor startende projectleiders. De basis van projectmanagement. 3 dagen met veel aandacht voor de individuele praktijk.
 Lees meer...