Trainingen en workshops
 


Trainingen & Workshops

AiIMIGO verzorgt op maat trainingen en workshops gericht op het leren en ontwikkelen van individuen (in teams) binnen organisaties die veranderen. Voor onze workshops en trainingen zoeken we samen met u naar een passende locatie. Uw wensen en verwachtingen zijn daarbij uiteraard leidend. Onze vaste locaties zijn Golden Tulip Conferentieoord ‘De Wageningse Berg’ en Strandpaviljoen Paal 33 op Texel.
Voorbeelden van trajecten zijn:

WORKSHOPS

 • Procesbegeleiding
  D.m.v. ‘pressure cooker’ methodieken op korte termijn komen tot tastbare resultaten.
 • Large Group Interventions
  Geschikt voor organisaties kleiner dan 150 personen, indien een reorganisatieslag gemaakt dient te worden.
 • Teambuilding (i.s.m. alle denkbare land-, water- èn luchtsporten)
  ‘Forming, storming, norming, performing’.
 • Outdoor
  Voor een inspannend ontspannende dag met je collega’s. Uitstekend in combinatie met teambuilding activiteiten van AIMIGO.
 • Creativiteit
  Tekenen, schilderen, theatersport, beeldhouwen, beweging, muziek, et cetera om als medewerkers en leidinggevenden vanuit andere perspectieven te handelen.
 • Overleggen
  Uiteenlopende vormen van overleg, vergaderingen, bijeenkomsten, visie ontwikkeling, gezamenlijke marktanalyses, projectevaluaties worden door AIMIGO gefaciliteerd.
 • Mini conferenties
  Rond actuele thema’s dialoog voeren met collega’s uit uw netwerk.

Alle workshops worden begeleid door gespecialiseerde facilitators die gelieerd zijn aan de activiteiten van AIMIGO.

TRAININGENschilderworkshop van Aimigo

Zie voor details voor het aanbod aan trainingen:

Projectmanagement
Persoonlijke effectiviteit
Leiderschap
Arbeidsmarkt

Kernelementen van de aanpak tijdens leertrajecten zijn:

 • deelnemers werken individueel aan een leerplan (persoonlijke ontwikkelplannen, e.d.) toegesneden op hun persoon (maatwerk voor het individu);
 • deelnemers werken samen met anderen in duo’s of in groepen (ervaringsuitwisseling en kennisdeling bevordert leerprocessen);
 • het leren van de doelgroep wordt versterkt door zowel op het niveau van de afdeling als op clusterniveau in het traject relevante reflectie- en progressieworkshops in te bouwen;
 • deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling;
 • zelfredzaamheid (‘empowerment’) en vitaliteit  van deelnemers wordt ontwikkeld en aangemoedigd;
 • directe feedback, één op één gerelateerd aan de werkpraktijk;
 • bij het leren wordt theorie gevolgd door leren in de praktijk, met daaraan gekoppeld reflectie;
 • deelnemers hebben in hun dagelijkse praktijk ruimte om te experimenteren en mogen (binnen kaders) fouten maken;
 • ruimte voor externe advisering (coaching, klankbord en begeleiding);
 • belangrijke spelers (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers, clustermanagers, projectleiders) uit de organisatie worden nadrukkelijk uitgenodigd om op onderdelen van het traject hun bijdragen te leveren.

In gezamenlijk overleg met u zoeken we een passende locatie voor uitvoering van trajecten en workshops. Uiteraard zijn uw wensen en verwachtingen hierbij leidend.
Naast onze vaste locaties in Wageningen en Texel zijn er ook geschikte locaties in de omgeving zoals Oosterbeek, Bennekom, Rhenen, Ede en Veenendaal of in de rest van Nederland.