Projectmanagement bouw eigen woning door Aimigo
 

Projectmanagement bouw eigen woning door Aimigo

Negeleiding bouw eigen woning door Lesley Lap

In het verlengde van het projectmanagement specialisme van AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling is Lesley Lap vanaf februari 2010 actief bezig geweest als projectmanager/bouwbegeleider bij de verbouw/uitbouw van zijn eigen woning.
Hij speelde daarbij een verbindende rol tussen opdrachtgever, ontwerper/architect, aannemers en leveranciers.
Naast zorg voor de inhoudelijke componenten van de bouw (ontwerptechnisch, bouwtechnisch en keuze van materialen) was Lap verantwoordelijk voor de directe aansturing van aannemers/leveranciers en voor planning, budgetbewaking en communicatie tussen deelnemende partijen.

De leidende visie was: coproductie, binnen een tijdskader, met een vast budget en communicatief handelend met betrokkenen.
De sleutel van succes en kracht van de uitvoering zat in de onderlinge communicatie: gezamenlijke overleggen gericht op consensus en in de samenwerking op het ontwikkelen van onderling begrip en vertrouwen.
Dit resulteerde in een prettige, geoliede en vanzelfsprekende samenwerking. De bouw bleek een succes op het gebied van resultaat (inhoud), tijd (slechts 1,5 week uitloop op 4 maanden) en geld (3% budgetoverschrijding). Medio november was de (uit)bouw gereed en kon de inrichting beginnen.

Op basis van deze ervaring heeft AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling  besloten deze expertise op te nemen in haar dienstenpakket. Indien u geïnteresseerd bent in deze vorm van bouwbegeleiding, dan kunt u contact met ons opnemen.