Project Management Vaardigheden (Quinn)
 

Kader Project Management Vaardigheden (Quinn)

Aan het einde van de vorige eeuw (1996) stelde Robert Quinn vanuit evolutionair perspectief een management model samen. Dit model is in de visie van AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling als praktisch en integraal kader uitstekend te gebruiken bij het ontwikkelen van uiteenlopende project management competenties.

Quinn smeedt de volgende management benaderingen tot één samenhangend model:

 1. het rationeel doelmodel (1900 – 1925: scientific management; Taylor/Ford),
 2. het interne procesmodel (1900 – 1925: bureaucratisch-administratieve benadering; Weber/Fayol),
 3. het human relationsmodel/human resource beweging (1925 – 1950: psycho-sociaal georiënteerde organisatieleer; Mayo/Lewin respectievelijk Maslow/Mcgregor), en
 4. het open systeemmodel (1950 - 1975: cybernetica, contigentietheorie, systeemevolutie; Achoff/Burns/Lievegoed/Mintzberg).

Dit model van ‘competing values’ (zie figuur) integreert:

 criteria voor effectiviteit

 • productiviteit/winst
 • stabiliteit/continuïteit
 • inzet/samenhang/moraliteit
 • aanpassingsvermogen/externe ondersteuning

doel-middelen overtuigingen

 • zakelijke duidelijkheid leidt tot productiviteit
 • routines leiden tot stabiliteit
 • betrokkenheid leidt tot inzet
 • aanpassing en innovatie leiden tot verwerving van externe middelen/klanten)

focus

 • verduidelijking van doelen, rationele analyse, handelend optreden
 • vastleggen verantwoordelijkheden, meten = weten, documentatie
 • participatie, conflict oplossing, consensus
 • politieke aanpassing, creatieve probleem oplossing, innovatie, verandering

organisatiecultuur

 • in de rationele economie gelden de (financiële) eindresultaten
 • hiërarchisch bureaucratisch (P&C)
 • teamgericht
 • innovatief, flexibel, ondernemend

rol projectmanager

 • bestuurder en producent
 • controleur en coördinator
 • mentor en stimulator
 • innovator en bemiddelaar


Management model van Quin