Privacy Statement van AIMIGO
 

Privacy Statement  van AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling

AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling neemt de privacy van de bezoekers van deze website uitermate serieus. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling gebruikt, voor welke doeleinden, en wat AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling doet om uw privacy optimaal te beschermen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vormt hierbij het uitgangspunt.

1. Verstrekte informatie

Wij houden de bezoeker, indien gewenst, geregeld per e-mail op de hoogte van nieuws in het kader van de dienstverlening van AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling. Indien de bezoeker geen prijs – meer –  stelt op dergelijke informatie, kan dat te allen tijde worden doorgegeven en wordt dit naar wens verwerkt.

2. Derden

De opgeslagen gegevens van een bezoeker worden niet aan derden verstrekt, tenzij:

  • dit noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een tussen AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van wederzijdse belangen;
  • bezoeker daar ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

In geen enkel ander geval worden door AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling de door de bezoeker aan AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling verstrekte persoonlijke gegevens aan derden verstrekken.

3. Beveiliging

AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de door de bezoekers van haar website verstrekte persoonsgegevens. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde server. De internetverbinding wordt beveiligd opgezet.

In de website van AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling worden cookies gebruikt, en wel als ‘session variables’, om er voor te zorgen dat een bezoeker, voor zover van toepassing, tijdens een bezoek aan de website slechts éénmaal zijn login gegevens hoeft in te typen en/of kan zien wanneer hij/zij voor het laatst de website heeft bezocht. Deze cookies zijn slechts gedurende maximaal 10 dagen geldig.

4. Wijzigen gegevens

De bezoeker kan te allen tijde de door hem of haar verstrekte persoonlijke gegevens inzien, laten wijzigen en op verzoek te laten verwijderen. AIMIGO – maatwerk bij ontwikkeling bericht hierover bezoekers aan haar website.