Programma Effectief Project Leiderschap
 

Het (project) management model van Quinn vormt de ruggengraat van dit programma. De modules van dit programma zijn uitgelijnd met de door Quinn beschreven functionaliteiten, rollen en competenties van projectleiders.
Gedurende elke trainingsdag staat één van de dimensies uit het Quinn model centraal.


1. Intake deelnemer (individueel)

Telefonisch/individueel/life
PAPO aanpak:
Vaststellen van het niveau van ‘professionele autonomie’ (PA) op het gebied van projectmanagement.

 1. Positiebepaling met betrekking tot loopbaan en persoonlijke ontwikkeling (PO).
 2. Plaatsbepaling van projectleiderschap in loopbaan en bij carrière (PAPO).
 3. Opdracht verstrekking ten behoeve van de eerste bijeenkomst:

360º Zelf Diagnose Project Leiderschap (Quinn based)

Tijdsbesteding     120 minuten
Doorlooptijd          n.v.t.

De ontwikkeling van het projectleiderschap wordt geplaatst in het perspectief van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de eigen loopbaan.

2. Programma

BLOK 1

Dag 1
Kennismaken
Vaststellen leerdoelen, leerbehoeften en verwachtingen (Inventarisatie vóóraf)
Welke houding, gedrag en vaardigheden worden van de projectleider verwacht?
Uitgangspunten van projectleiderschap
‘Projects in context’ (I GO)

Context
Projectleider als innovator
Out of the box: Hoe creatief ben ik als projectleider? Hoe ontwikkel ik gedragen oplossingen?
De projectleider als procesdenker.
Effectief communiceren
Hoe voer ik het intakegesprek met de opdrachtgever(s)?
Wat is mijn stijl van initiëren en vormgeven van een gezamenlijk ontwikkelingsproces?
Hoe faciliteer ik het proces van gedeelde beeldvorming bij betrokken actoren?

Projectleider als bemiddelaar
Hoe bouw ik het relatienetwerk rondom mijn project? Hoe ga ik om met het krachtenveld?
Hoe manage ik diverse relaties binnen het project? Cirkel van invloed & cirkel van betrokkenheid!
Hoe creëer ik draagvlak? Hoe verkrijg ik commitment?
Observeren van en het omgaan met conflicten. Dominante conflictstijl, omgaan met veranderingen en weerstanden? Wat is mijn basis stijl van onderhandelen?
Hoe verkrijg ik inzicht in (tegengestelde) belangen en verhoudingen? De GGD bereiken.

Dag 2
Content
Projectleider als bestuurder
Hoe ontwikkel ik met de opdrachtgevende partij een business/beleidscase?
Hoe vertaal ik de businesscase van het project naar een haalbare aanpak?
Wat doe ik om succesvol project start up uit te voeren? Hoe richt ik een PSU in? Hoe betrek ik relevante actoren?
Hoe stel ik mij als projectleider in deze rol op?
Hoe organiseer ik de besluitvorming in mijn project?

Projectleider als producent
Wat is mijn wijze van resultaatgericht werken?
Persoonlijk Timemanagement & Stress
Persoonlijke Effectiviteit en Efficiëntie
Hoe ziet mijn effectiviteitscirkel (Covey) eruit? Hoe kan ik mijn effectiviteit vergroten?
Wat zijn mijn sleutelvaardigheden en kwaliteiten als projectleider?
Op welke wijze borg ik het project binnen mijn organisatie?
Effectief delegeren

Tijdsbesteding (Blok 1)    5 dagdelen aaneengesloten (inclusief avond)
Doorlooptijd                    2 dagen

BLOK 2

Dag 3
Terugblik Blok 1

Control
Projectleider als monitor
Hoe ontwikkel ik mijn reflexieve vermogens (‘reflection-in-action’)?
Hoe bekijk ik mijn eigen functioneren?
Hoe bekijk ik het functioneren van mijn projectteam?
Hoe bewaak ik de projectvoortgang?

Projectleider als coördinator
Op welke wijze herijk ik mijn project? Participatief of directief?
Hoe hanteer ik de informele rollen binnen mijn team?
Zijn er verschillende culturen binnen mijn project? Hoe ga ik daar mee om?
Hoe stuur ik effectief op afspraken?
Omgaan met feedback
Hoe communiceer ik de projectvoortgang met mijn opdrachtgever?

Dag 4
Cooperation
Projectleider als facilitator
Hoe vorm ik mijn team? Hoe ondersteun ik mijn projectteam? Hoe zorg ik voor een effectief projectteam?
Hoe borg ik mijn project in de organisatie?
Hoe ga ik om met tegenstellingen binnen mijn team (waarden, taboes)?
Hoe krijg ik mijn team aan het samenwerken?
Teambuilding/groepsdynamica

Projectleider als coach
Wat is mijn stijl van leidinggeven? Hoe wordt mijn stijl van leidinggeven ‘situationeel’?
Beïnvloedingsstijlen
Zelfinzicht creëren bij anderen
Coachend leiderschap
Leermethodieken: Hoe ga ik om met verschillende leerstijlen?
Hoe motiveer en stimuleer ik mijn teamleden?

Tijdsbesteding (Blok 2)   5 dagdelen aaneengesloten (inclusief avond)
Doorlooptijd                   2 dagen

BLOK 3

Dag 5
Terugblik Blok 1 en 2
Programma in overleg met de deelnemers nader in te vullen
 
Tijdsbesteding    2 dagdelen
Doorlooptijd        1 dag


BLOK 4

Individuele coaching
 
Tijdsbesteding    1 dagdeel per deelnemer
Doorlooptijd        nader te bepalen


3. Werkvormen

Tijdens de uitvoering van dit leertraject wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende leer- en werkvormen. Naar aanleiding van eigen casuïstiek, individuele opdrachten en groepsoefeningen:

 • individuele opdrachten
 • individuele reflecties/logboek
 • praktisch werken aan instrumenten (projectopdracht, projectplan, voortgangsrapportage, et cetera)
 • testen
 • groepsopdrachten
 • discussies
 • feedback geven en ontvangen
 • interactieve theorie ontwikkeling
 • relaties met de praktijk
 • rollenspelen,

hierbij gelden de meest effectieve aspecten van leren en ontwikkelen:

 • werken directe feedback
 • teamwork
 • experimenteer ruimte
 • vreemde en dwingende ogen van de adviseur/trainer.


4. Evaluatie en ‘outtake’

Effectmeting van het trainingstraject vindt plaats aan het eind van de trainingsdagen in Blok 4 (procesevaluatie).
Aan het eind van de coaching wordt in een ‘outtake’ met de deelnemer gekeken naar de (behaalde) leerdoelen. Tevens maakt de deelnemer een vertaalslag naar de praktijk, die wordt afgesloten met een ‘action planning project management’.
Eventuele verdere stappen worden besproken.

Lees meer over de project management vaardigheden volgens Quinn.